Chopin – polski skarb

Gdy pisałem ten artykuł, który posłużył mi jako tekst scenariusza do wersji filmowej w Warszawskiej Filharmonii odbywał się 18 Konkurs Chopinowski i tryumfowała muzyka geniusza Fryderyka Chopina, którą grali pianiści z całego świata. Warto więc przypomnieć dwa skromne koncerty licealisty Chopina, w małym, uzdrowiskowym miasteczku – wtedy Bad Reinerz, obecnie…

Continue Reading

Chopin – Polish treasure

When I wrote this article, which served as the script text for the film version, in the Warsaw Philharmonic, the 18th Chopin Competition was taking place. Fryderyk Chopin’s genius music triumphed, played by pianists from all over the world. So let’s remind you of two modest concerts of Chopin, a…

Continue Reading

Złoty Wiek w Polsce

W XV i XVI wieku rozkwitła Rzeczpospolita Obojga Narodów gospodarczo i kulturowo. Antropolog Edward B. Tylor napisał, że kultura to: „…produkt cywilizacji ludzkiej. To tak złożona całość, która zawiera wiedzę, wiarę, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszelkie inne możliwości oraz nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”. Wiek XVI był…

Continue Reading

Zapomniany Karol Baliński

Czeka Polski od carów i losówOd łask dworów , od litości wroga,A tylko nigdy, a nigdy – od Boga!A nie ma dla nas warunków układnych,I ustępstw żadnych i pośrednictw żadnych,Nie ma sojuszu, nie ma miru z wrogiem,Aż się ukorzy, nie nam, lecz przed Bogiem. [Fragment wiersza K. Blińskiego „Bratnie słowo…

Continue Reading

Cichociemni – elita Polski Podziemnej

Nie wiadomo skąd wzięła się nazwa „cichociemni”, kto ją wymyślił i kto po raz pierwszy użył, ale kiedy w Szkocji zaczęli odchodzić ludzie z poszczególnych oddziałów wojska polskiego, kierowani do jakiejś – nikomu niewiadomej służby, ktoś być może żartem nazwał ich „cichociemnymi”. Pewnie nie przewidywał wtedy, że nazwa ta będzie…

Continue Reading

Kierunek: Węgry

Czas płynie szybko i zanim się obejrzymy znów będą wakacje. Może tez znów będzie normalnie więc chciałabym Państwa zachęcić do wizyty na Węgrzech. Raz, że to wspaniały kraj dla turystów, dwa że to nasi bratankowie, trzy że w Europie chyba tylko Polska i Węgry zachowują resztki normalności. Musimy się wiec…

Continue Reading

Przyczyną wzrostu cen energii są działania szaleńców w Brukseli

Przyczyną wzrostu cen energii są działania szaleńców w Brukseli. Rozmowa z prof. Zbigniewem Krysiakiem, ekonomistą, prezesem Instytutu Myśli Schumana. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2021 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku wzrosły w Polsce o 7,8 proc. – czytamy w najnowszym komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego. To…

Continue Reading

November 11 – REMEMBER

November 11 this year marks another 103rd anniversary of Poland regaining independence. Exactly 103 years ago, on November 11, 1918, the Polish state reappeared on the maps of Europe. In this way, the dream of five generations of Poles forced to live under the rule of foreign monarchs for over…

Continue Reading

11 listopada – PAMIĘTAJMY

11 listopada bieżącego roku przypada kolejna 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie 103 lata temu 11 listopada 1918 roku na mapach Europy znów pojawiło się państwo polskie. Ziściło się w ten sposób marzenie pięciu pokoleń Polaków zmuszonych przez ponad sto dwadzieścia lat żyć pod panowaniem obcych monarchów. Data ta…

Continue Reading

Civilization – a turn to a man

We are at the centre of Latin civilization – Italy. Milan, Florence and before Venice and Rome with their monuments, and the cultural heritage of Latin-Christian civilization, made a great impression on us. We are now in Bologna visiting the oldest university in Europe, where many eminent Poles have studied,…

Continue Reading