Kanclerz Niemiec w Polsce – Roty reagują

Szanowni Państwo, od dłuższego czasu decydenci Republiki Federalnej Niemiec wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej systematycznie podważają praworządność systemu sądownictwa w Polsce, twierdząc bezzasadnie, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Tymczasem niemieccy politycy bezpośrednio powołują sędziów na poziomie federalnym…

Continue Reading

November 11 – REMEMBER

November 11 this year marks another 103rd anniversary of Poland regaining independence. Exactly 103 years ago, on November 11, 1918, the Polish state reappeared on the maps of Europe. In this way, the dream of five generations of Poles forced to live under the rule of foreign monarchs for over…

Continue Reading

11 listopada – PAMIĘTAJMY

11 listopada bieżącego roku przypada kolejna 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Dokładnie 103 lata temu 11 listopada 1918 roku na mapach Europy znów pojawiło się państwo polskie. Ziściło się w ten sposób marzenie pięciu pokoleń Polaków zmuszonych przez ponad sto dwadzieścia lat żyć pod panowaniem obcych monarchów. Data ta…

Continue Reading