Nasza Polonia powstała jako wyraz potrzeb środowiska polonijnego w zakresie wzajemnej pomocy, widocznego uczestnictwa w życiu społecznym i politycznym Australii, pomnażania polonijnego dorobku duchowego, kulturalnego i materialnego.

Pragniemy łączyć najlepsze elementy polskiego dziedzictwa z najlepszymi cechami kraju, w którym żyjemy. Jesteśmy świadomi ważnej roli jaka przypada nam w podtrzymywaniu polskości w Polonii australijskiej i dołożymy wszelkich starań, by wywiązać się z niej w najwyższym stopniu.

Jako członkowie założyciele wywodzimy się szerokiego ruchu społeczno-politycznego jakim była „Solidarność”. Łączy nas umiłowanie prawdy, wolności i sprawiedliwości społecznej. Działamy w ramach prawa australijskiego, zgodnie polską dewizą „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Nowe informacje

Chopin – polski skarb

Chopin – Polish treasure

Złoty Wiek w Polsce

Zapomniany Karol Baliński

Cichociemni – elita Polski Podziemnej