I. Obowiązki wobec Australii

1.1. Członek „Naszej Polonii” posiada obowiązki wobec Australii: przestrzeganie Konstytucji, praw federalnych i stanowych a także stawanie w obronie jedności, niepodległości i niezależności Australii.

II. Obowiązki wobec społeczeństwa australijskiego w tym polonijnego

2.1. Członek „Naszej Polonii” okazuje wyrozumienie i szacunek innym grupom etnicznym, sprzeciwia się wszelkim formom totalitaryzmu.
2.2. Członek „Naszej Polonii” okazuje szczególny szacunek kombatantom Australii i Polski.
2.3. Członek „Naszej Polonii” okazuje pamięć i szacunek fundatorom i donatorom polonijnym, rządowym i prywatnym, dba o majątek polonijny i jego zagospodarowanie zgodnie z ogólnopolonijnym interesem.

III. Obowiązki wobec Polski

3.1. Członek „Naszej Polonii” troszczy się o podtrzymanie dobrego imienia Narodu Polskiego, szerzenia prawdy historycznej o Polsce, a także promowania dorobku naukowego, kulturalnego i ekonomicznego swoich rodaków.
3.2. Członek „Naszej Polonii” staje w obronie dobrego imienia Polski szczególnie gdy jest ono poniżane.

IV. Obowiązki wobec własnej organizacji oraz koleżanek i kolegów

4.1. Członek „Naszej Polonii” powinien doradzać, udzielać wskazówek oraz działać zgodnie ze swoimi umiejętnościami i doświadczeniem.
4.2. Członek „Naszej Polonii” nie powinien brać udziału, bezpośrednio lub pośrednio, lub popierać przedsięwzięć nagannych społecznie.
4.3. Członek „Naszej Polonii” pod żadnym pozorem nie może wykorzystywać organizacji do prowadzenia rozgrywek personalnych czy bogacenia się kosztem organizacji.
4.4. Członek „Naszej Polonii” powinien ze szczególną troską dbać o właściwe relacje międzyludzkie.
4.5. Nadrzędnym celem każdego członka „Naszej Polonii” powinno być czynienie dobra, działanie na rzecz Polonii, Australii i Polski.