Zebranie Federacji w NPW

Idąc za radami mojej śp. Mamy co masz zrobić jutro zrób dziś, na wstępie mam zaszczyt podziękować zgranemu zespołowi, z którymi miałem przyjemność pracować przez ostatnie dwa lata. Dziękuję członkom Zarządu za wkład pracy jaki włożyli w sprawne działanie Fderacji. Joli Żurawskiej dziękuję za niezliczoną ilość godzin spędzonych na rozliczeniach…

Continue Reading

Chopin – polski skarb

Gdy pisałem ten artykuł, który posłużył mi jako tekst scenariusza do wersji filmowej w Warszawskiej Filharmonii odbywał się 18 Konkurs Chopinowski i tryumfowała muzyka geniusza Fryderyka Chopina, którą grali pianiści z całego świata. Warto więc przypomnieć dwa skromne koncerty licealisty Chopina, w małym, uzdrowiskowym miasteczku – wtedy Bad Reinerz, obecnie…

Continue Reading

Chopin – Polish treasure

When I wrote this article, which served as the script text for the film version, in the Warsaw Philharmonic, the 18th Chopin Competition was taking place. Fryderyk Chopin’s genius music triumphed, played by pianists from all over the world. So let’s remind you of two modest concerts of Chopin, a…

Continue Reading

Złoty Wiek w Polsce

W XV i XVI wieku rozkwitła Rzeczpospolita Obojga Narodów gospodarczo i kulturowo. Antropolog Edward B. Tylor napisał, że kultura to: „…produkt cywilizacji ludzkiej. To tak złożona całość, która zawiera wiedzę, wiarę, sztukę, prawo, moralność, obyczaje i wszelkie inne możliwości oraz nawyki nabyte przez człowieka jako członka społeczeństwa”. Wiek XVI był…

Continue Reading

Independence Day speech – Sydney

We meet at the Sanctuary of Our Lady of Częstochowa, Queen of Poland in Marayong, to once again celebrate the anniversary of Poland regaining independence. In the final years of World War I, a unique opportunity arose for Poland to stand out for independence. Poles took full advantage of this…

Continue Reading

Zapomniany Karol Baliński

Czeka Polski od carów i losówOd łask dworów , od litości wroga,A tylko nigdy, a nigdy – od Boga!A nie ma dla nas warunków układnych,I ustępstw żadnych i pośrednictw żadnych,Nie ma sojuszu, nie ma miru z wrogiem,Aż się ukorzy, nie nam, lecz przed Bogiem. [Fragment wiersza K. Blińskiego „Bratnie słowo…

Continue Reading

Kanclerz Niemiec w Polsce – Roty reagują

Szanowni Państwo, od dłuższego czasu decydenci Republiki Federalnej Niemiec wspólnie z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej systematycznie podważają praworządność systemu sądownictwa w Polsce, twierdząc bezzasadnie, że polska ustawa o sądownictwie podważa niezawisłość polskich sędziów i jest niezgodna z zasadą nadrzędności prawa UE. Tymczasem niemieccy politycy bezpośrednio powołują sędziów na poziomie federalnym…

Continue Reading

Cichociemni – elita Polski Podziemnej

Nie wiadomo skąd wzięła się nazwa „cichociemni”, kto ją wymyślił i kto po raz pierwszy użył, ale kiedy w Szkocji zaczęli odchodzić ludzie z poszczególnych oddziałów wojska polskiego, kierowani do jakiejś – nikomu niewiadomej służby, ktoś być może żartem nazwał ich „cichociemnymi”. Pewnie nie przewidywał wtedy, że nazwa ta będzie…

Continue Reading