Zebranie Federacji w NPW

Poczty Sztandarowe w Marayong

Idąc za radami mojej śp. Mamy co masz zrobić jutro zrób dziś, na wstępie mam zaszczyt podziękować zgranemu zespołowi, z którymi miałem przyjemność pracować przez ostatnie dwa lata. Dziękuję członkom Zarządu za wkład pracy jaki włożyli w sprawne działanie Fderacji. Joli Żurawskiej dziękuję za niezliczoną ilość godzin spędzonych na rozliczeniach dotacji i dbanie o finanse Federacji. Mariannie łacek za tłumaczenia i pisanie sprawozdań z zebrań i wielu okolicznościowych tekstów. Ani Doloto za pracę sekretariatu przygotowywanie zebrań, Andrzejowi Dłubakowi za godne reprezentowanie Federacji oraz czas poświęcony na przygotowanie wniosków o odznaczenia. Drodzy dziękuję z całego serca.

Przemówienie min. Jana Dziedziczaka: wysłuchaj

Przechodząc do merytorycznego sprawozdania z działalności za ostatni rok muszę zaznaczyć, że dzięki covidowy restrykcjom tych działań nie było zbyt dużo a i tak 3 kartki dość ścisłych skrótów się uzbierały.

Maj Odbyło się Walne zebranie federacji oraz uroczystości Dnia Flagi i Polonii w Marayong. Wziąłem udział w obchodach 3 maja w Konsulacie RP w Sydney. Wice Prezes Andrzej Dłubak reprezentował Federację obchodach 3 maja zorganizowanych przez Szkołę w Ryde i Macierz Szkolną.

Czerwiec Zarząd Federacji wystosował listy podziękowalne dla Bożeny Szymańskiej za prowadzenie Przeglądu Polonijnego oraz Urszuli Lang za prace nad statuten Federacji. Nowym Redaktorem Naczelnym Przeglądu Polonijnego została p. Danuta Piotrowska.

Przedstawiciele Federacji wzięli udział w Walnym Zjeździe Rady Naczelnej w Adelaide. Przedstawiliśmy dezyderaty dotyczące zmian statutowych.

Lipiec spotkanie Federacji na Zoom z udziałem Konsula Generalnego w Sydney w dużej mierze dotyczyło szkolnictwa i warunków przyznawaniu grantów.

13 lipca wziąłem udział w spotkaniu internetowym z Premierem Australii Scotem Morisonem i Ministrem Wielokulturowość Alexem Howke. Spotkanie dotyczyło obostrzeń covidowych i szczepień. Niestety moje pytanie dotyczące dostępności szczepionki velago zostało odrzucone.

23 Lipca Federacja zorganizowała spotkanie Nauczycieli Polonijnych z min. Janem Dziedziczakiem i dyr., J. Badowskim. Biorąc pod uwagę ważność poruszanych tematów zaprosiliśmy też nauczycieli z poza NPW.

Sierpnień. Koncert z okazji Święta Wojska Polskiego został owołany. Odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny i Apel Poległych.

Wrzesień. Wzieliśmy udział w Narodowym Czytaniu projekt został zrealizowany przez Zespoły Lajkonik i Kujawy, Polski Związek Kulturalny oraz Polską Szkołę w Macarthur.

Przedstawiciele Federacji wzięli udział w Walnym zebraniu Fundacji Polskiej w NSW niestety działania niektórych członków prezydium Fundacji pozostawiają wiele do życzenia. Padły wulgarne słowa pod adresem Pań z naszej delegacji co nie spowodowało reakcji Prezydium Fundacji ani przewodniczącego zebrania.

Zebranie Federacji na Zoom z udziałem Konsul Moniki Kończyk, która podzieliła się spostrzeżeniami z pobytu w Polsce oraz z kontynuacji rozmów w KPRM dotyczących szkolnictwa, które poruszaliśmy kilka tygodni wcześniej.

Październik Za napisanie w imieniu Federacji listu do Rady miejskiej w Ashfiled władze Klubu zawiesiły mnie w prawach członka na 3 lata. W związku z paszkwilem AIPA zamieszczonym w gw Federacja zajęła stanowisko w/s suwerenności prawnej Rzeczypospolitej w konflikcie z Unią Europejską. W odpowiedzi p. Ambasador Michał Kołodziejski przysłał podziękowania.

Listopad Święto Niepodległości jak co roku był obchodzone w Marayong. WidD zorganizował szkolenie idywidualne dla redaktorów polonijnych portali internetowych.

Grudzień Ambasador Michał Kołodziejski wziął udział w obchodach 40 rocznicy stanu wojennego w Marayong. Działacze Solidarności z NPW zostali zaproszeni na obchody do Konsulatu RP w ramach, których KWiS został odznaczony Roman Bordakiewicz i śp. Ryta Zawodzińska. Organizatorem obchodów był Konsulat RP w Sydney i Federacja w NPW.

Styczeń mimo okresu urlopowego upłynął na pracochłonym i stresującym rozliczaniu dotacji.

Luty Trzy osoby z Federacji rozpoczęły w ramach Komisji Statutowej spotkania na zoom dotyczące zmian proponowanych przez Federację i p. Grabka z Tasmani.

Wziąłem udział w uroczystościach upamiętniających Majdan. Tydzień później sowieci zaatakowali Ukrainę, reprezentowałem Federację na Mszy św. w intencji Ukrainy w kościele św. Andrzeja w Lidcomb. Po . której udałem się na protest na Martin Place. Federacja wystosowała oświadczenie w/s barbarzyńskiego najazdu sowietów na Ukrainę.

Marzec udział w Biegu Tropem Wilczym organizowanym przez Stowarzyszenie Nasza Polonia.

Zostałem zaproszony na spotkanie internetowe zorganizowane przez Department Home Affairs jestem jedną z osób mogących zadać pytanie mir. Alexowi Hawke pytam między innymi o pomoc humanitarną w kontekście wydatków jakie ponosi Polska.

Klub Polski w Bankstown był organizatorem festynu na rzecz Ukrainy. Zebrano ponad 40000 dolarów. Na wniosek Federacji Zarząd Klubu zdecydował się na przekazanie zebranych funduszy poprzez ukraińską fundację.

Biorę udział w Ukraine Crisis Appeal w Town Hall. Obecni sa politycy australijscy oraz korpus dyplomatyczny.

Wciąż trwają prace Komisji Statutowej mam obawy co do celowości naszych działań.

Kwiecień Ania Doloto reprezentuje Federację na uroczystości sadzenia dębów w Geehi 50 drzew na 50 lecie stosunków dyplomatycznych.

Na zaproszenie Federacji Ukraińskiej wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli organizacji z Europy środkowej i wschodniej. Dyskutowaliśmy o formach pomocy.

Msza św oraz upamiętniające zbrodnię smoleńską uroczystości zostały zorganizowane przez SPK koło w Ashfield,  Związek Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Nasza Polonia, Klub Gazety Polskiej oraz Federacja. Pani Konsul Joanna Spłocharska reprezentoała Konsulat RP w Sydney.

Maj Polish Christmas, Lakonik i p. Bożena Szymańska są autorami uroczystości jaka odbyła się w Marayong z okazji Dnia Flagi i Polonii. Przed kościołem rozwinięto długą biało czerwoną flagę. Następnie w Sali Jana Pawła II odczytano list ministra Adama Kwiatkowskiego oraz prezesa Adama Gajkowskiego, po czym miał miejsce koncert. Uroczystości NMP Królowej Polski zwieńczyła Msza św. z procesją celebrowana przez księży Chrystusowców.